Անձնակազմ

 

Նաիրի ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարար

Վարդուհի ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Երկրորդ քարտուղար

 

Արսեն ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Երկրորդ քարտուղար

  

Արմինե ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Երկրորդ քարտուղար